PR-pakken:

Er ditt firma av begrenset størrelse, og med relativt enkle synlighetsbehov har Prorex Kommunikasjon et godt første tilbud til deg:
  • Tre planleggingsmøter
  • Utarbeidelse av medieliste på max. 15 journalister.
  • Fire pressemeldinger
  • Oppfølging av meldingene pr. telefon til fire utvalgte journalister.
  • Resultatrapport og evalueringsmøte

Alt dette får du for en fast pris på kr. 19.000.- NOK. Behov ut over dette avtales separat, og betales pr. time eller pr. pressemelding/prosjekt. 

For bestilling eller informasjon om PR-pakken send din mail til: info@prorex.no

 

Mer avanserte PR-behov:

Har ditt selskap behov for fast oppfølging, dypere strategisk kommunikasjonsrådgiving og andre mer komplekse tjenester tilbyr Prorex Kommunikasjon tre modeller.

1.) Et begrenset månedlig beløp for å kunne holde konstant fokus for ditt selskap, samt til dekning av løpende kostnad for dette. I tillegg betales redusert time/prosjektpris for avtalte prosjekter.

2.) Fast avtalt månedspris der arbeidsmengden er relativt konstant og forutsigbar. Evalueres etter avtale, men minst hver 3. måned.

3.) Betaling pr. prosjekt. Denne gir høyest timepris, men kan være fornuftig der det ikke planlegges samarbeid over lang tid.     

Kontakt informasjon:


Prorex Kommunikasjon
Lillehagveien 128
1365 Blommenholm

Tlf:   +47 64009469
Fax:   +47 63014768
Mob:   +47 91756800
Email:
info@prorex.no
 

 

 09.10.2007